ThinkAnalytics achieves AWS Media & Entertainment Competency status

ThinkAnalytics has announced the award of Amazon Web Services (AWS) Media & Entertainment Competency.

Source: ThinkAnalytics achieves AWS Media & Entertainment Competency status

Advertisement